Var är Inspirator?


Inspirator är en app med syftet att hjälpa personer som vill utvecklas på det personliga planet. Om du befinner sig ett vägskäl i ditt yrkesmässiga liv eller i ditt privatliv liv och behöver en förändring, så är det högst troligt att du behöver börja se saker ur ett nytt perspektiv. Med Inspirator får en riktigt bra start för att ta dig vidare mot dina mål eller hjälpa andra att lyckas.

Inspirator kan användas som ett utbildningsmaterial men också för att utvärdera, dokumentera och presentera. Inspirator ger dig en metod med vars hjälp du kan skapa de förändringar i livet som du önskar. Du kan även använda kunskaperna för att hjälpa andra att nå sina mål, privat som professionellt.

Stacks Image 27


Det är du som gör jobbet


Är det inte långsökt att tro att man kan lyckas uppnå sina drömmar med en app? Inte alls, men appen gör inte jobbet åt dig. Oavsett om du anlitar en professionell vägledare eller använder en app, så är det fortfarande du som gör jobbet.


En app en professionell vägledning?


Avsikten är inte att utesluta professionell coaching med praktisk träning, kurser, föreläsningar, terapeuter, psykologer, inspiratörer, mentorer, böcker, video eller andra verktyg och metoder, tvärt om. Desto mer du utvecklas desto bättre. Du kan använda appen med eller utan professionell vägledning. Avsikten är att du skall börja vända blicken inåt och utveckla dig.

Många av oss står i ett vägval under flera flera år men kommer inte igång på grund av att rätt tillfälle inte infinner sig. Inspirator kan vara startskottet.


Stacks Image 53

Gamla vanor


Alla dras vi med gamla vanor, på gott och ont. – Vi är helt beroende av dem, men de begränsar vår utveckling och vår kreativitet. Forskning har visat att vi tänker i stort sett samma tankar varje dag. Vår inre monolog pågår ständigt och styr oss med järnhand. Inte konstigt att vi når samma resultat gång på gång.

Stacks Image 7
Your imagination is your preview of life’s coming attractions.
Albert Einstein

Det krävs mer än talang

På elitidrottsnivå arbetar man aktivt med orsakerna till resultat. Man förbereder sig mentalt för den dagliga träningen och inför tävlingar. Elitidrottare och tränare får Idrottspsykologiskt stöd som syftar till att hjälpa dem prestera bättre. Att ha total fokus, våga tro på sig själv och att ta fram det bästa när det gäller kräver mer än talang. Att vara en skicklig idrottare handlar minst lika mycket om att ha rätt mentala bilder som talang. Du kan använda dig av samma metoder för att uppnå dina mål.
Stacks Image 23

Vi kan inte förändra historien, men vi kan förändra framtiden. Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den själv. Du behöver inte låta ”tillfälligheter” styra över hur det blir. Inget är gjutet i sten, så du kan förändra ditt program då hjärnan är föränderlig.

Med Inspirator får du en riktigt bra start.


Ladda ner appen och börja din förändringsresa idag. Att vänta på det "rätta" tillfället kan dröja för evigt.

Stacks Image 33